Náhradní plnění 2023

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Vyplatí se mi náhradní plnění?

Zcela určitě ano. Díky odběru služeb od státem uznaných dodavatelů splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost podnikající v jakémkoliv typu odvětví.

Mezi výhody dále patří to, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu (finanční odvod), získáte za tyto peněžní prostředky kvalitní služby.

Jak splnit povinný podíl?

Pokud nemůžete přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, existují další způsoby jak povinný podíl splnit:

 Zaměstnat zaměstnance se zdravotním postižením.
 Odvést poplatek do státního rozpočtu, který činní 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy.
 Využít možnosti náhradního plnění.

Všechny tyto varianty je možné navzájem kombinovat.

Povinný podíl splníte odběrem služeb ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2023. Za rok 2022 byla průměrná měsíční mzda 39 306 Kč. Ke splnění povinného podílu za jednoho nezaměstnaného OZP tedy vaše firma odebere služby ve výši 7 x 39 306 Kč tedy 275 142,- Kč.

Spočítejte si kolik ušetříte, pokud odeberete služby v rámci náhradního plnění - Kalkulačka náhradního plnění

Odběr služeb v rámci náhradního plnění

Služby, jako jsou např. úklid kanceláří, recepční služby, ostraha na vrátnici, správa a údržba budov, jsou servisem, který podporuje bezproblémový chod a provoz organizací. Tyto služby Vám připravíme na míru tak, jak to bude vyhovovat Vám, proto k omezení provozu Vaší organizace ani nedojde.

Co se stane, pokud nesplním povinný podíl?

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací